Wednesday, January 06, 2010

ஜெர்ரி எலியும் பாலாடைக் கட்டிகளும்

அன்றைக்கு ஜெர்ரிக்கு நல்ல அதிர்ஷ்டம். ஒரு பெரிய பாலாடைக் கட்டி அதன் வளைக்கு அருகில் கேட்பாரற்றுக் கிடந்தது. ஒரு ’ரூபிக் க்யூப்’ வடிவில் கனசதுரமாக, 27 சின்னச் சின்ன கனசதுரங்களாக வெட்டப்பட்டுக் கிடந்தது. ஜெர்ரி அதன் மேல் ஏறி, அதை ஒரு முறை சுற்றி வந்தது. பின் அந்த ரூபிக் க்யூப் வடிவ பாலாடைக் கட்டியின் ஒரு மூலைக்கு வந்து, அந்த மூலையில் இருந்த சின்ன கனசதுரத்தை சாப்பிடத் தொடங்கியது. அதை சாப்பிட்டு முடித்ததும், அதற்கு பக்கத்தில் இருந்த அடுத்த கனசதுரத்தை சாப்பிட்டது. இப்படியே பக்கத்து பக்கத்து கனசதுரங்களை சாப்பிட்டுக் கொண்டே சென்றால், ஜெர்ரி எலியால் கடைசியாக ’நடு’ கனசதுரத்தை சாப்பிட முடியுமா? அதாவது ரூபிக் க்யூபின் ஒரு மூலையில் ஆரம்பித்து, பக்கத்து பக்கத்து கனசதுரங்களைத் தின்று கடைசியாக நடுவில் முடிக்க முடியுமா? முடியும் என்றால் எப்படி முடியும்? முடியாது என்றால் ஏன் முடியாது?

2 comments:

Show/Hide Comments

Post a Comment